Kontakt

Vårt team

Johan Emilsson
VD - Järnvägsteknik
Niclas Emilsson
Försäljning. maskin, skogsvagnar, klippar och flisanläggningar
Anders Waldo
Reläteknik och ställverk
Peter Börling
Order/planering reparationsverkstad
Linus Ljunggren
Order/planering montage och drifttagningar
Henrik Hanno
Elinstallation och Automation
Stefan Fridhagen
Installatör för regelefterlevnad
Sofie Emilsson
Administration och ekonomi