Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy

Vi ska leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktigt hållbara relationer med såväl kunder som leverantörer.

Kvalitetspolicyn är ledningens sätt att kommunicera sina avsikter avseende företagets kvalitets arbete.
Detta uppnår vi genom att:

Miljöpolicy

Vårt mål är att sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan i vårt dagliga arbete
Detta uppnår vi genom att: