Kvalitetspolicy

Vi ska leverera tjänster och produkter som uppfyller våra kunders krav och förväntningar och där vår ambition är att skapa långsiktigt hållbara relationer med såväl kunder som leverantörer.

Kvalitetspolicyn är ledningens sätt att kommunicera sina avsikter avseende företagets kvalitets arbete.

Detta uppnås genom att:

  • Systematiskt följa upp och analysera kvalitetsarbetet.
  • Se till att kvalitetsledningssystemet omfattar hela företaget
  • Alla medarbetare har kunskap om företagets kvalitetsarbete.
  • Att leverera tjänster och produkter i rätt tid och med rätt kvalitet.

 

Höglandets EnergiAutomatik AB

Johan Emilsson

VD

Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Bildnamn Vi arbetar enligt FR2000

Miljöpolicy

Vårt mål är att sträva efter minsta möjliga miljöpåverkan i vårt dagliga arbete.

Detta uppnår vi genom att:

  • Fastställa miljömål som kontinuerligt följs upp.
  • Alltid följa gällande regler och förordningar.
  • Kontinuerligt hålla oss uppdaterade inom miljöområdet.
  • Se till att vår personal har rätt utbildning och känner sitt miljöansvar.
  • Försöka minimera resor och transporter och samtidigt välja det minst miljöpåverkande transportmedlet.

 

 

 Höglandets EnergiAutomatik AB

 Johan Emilsson

 VD