Hargassner Flispannor

Sedan 2013 har vi sålt och installerat Hargassner i Småland och delar av Östergötalad. En intressant och lärorik resa och när vi kom in med den nya modellen ECO-HK 2014 satte försäljningen fart. Vi har idag installerat många pannor i olika effektklasser.

Senaste nytillskottet är industripannor upp till 2 500 kW 

 

Hargassners senaste teknik ECO-HK med upp till
95 % verkningsgrad

ECO-HK är benämningen på Hargassners senaste teknik och inne-
bär flertalet smarta fördelar. Tekniken gör det möjligt att nå en näst
intill oslagbar verkningsgrad på upp till hela 95 % och samtidigt får man en lättskött och driftsäker anläggning.

 

Glödbäddsövervakning och lambdasondsreglering

Tack vare den sensorstyrda övervakningen av glödbäddens höjd uppnås en mycket exakt och effektiv förbränning utifrån bränslets kvalitet. Oavsett vilket bränsle du använder, mjukt eller hårt, fuktig eller torr flis, registrerar lambdasonden det aktuella värmevärdet och reglerar blandningen av bränsle och luft så att förbränningen blir optimal.

 

Helkeramisk brännkammare med ställbar rökgasåtercirkulation

Den keramiska brännkammaren minimerar tändningen, minskar utsläppen samt ger en hög förbränningstemperatur tack vare den särskilda lagringseffekten (även vid dellast).

För att skona slitdelar och minimera bildandet av slagg när torrt eller sintrade bränslen används, har alla pannor i serien ECO-HK en rökgasåtercirkulation som standard. Brännkammarens temperatur sänks under skadlig nivå genom att blanda in en liten del rökgaser (som innehåller mindre syre) i förbränningsluften. Det leder till att det höga luftflödet som kyler keramiken behålls.

 

360° roterande 2-stegsroster

Hargassners unika 2-stegsroster är monterade på olika nivåer och kan rotera oberoende av varandra. Detta innebär att flis och pellets, men även sintrande bränslen, kan eldas effektivt och bekvämt.

 

Klippande Z-sluss med dubbla kammare

Hargassners klippande Z-sluss har dubbla kammare för jämn inmatning och hög driftsäkerhet. Den patenterade utformningen garanterar även 100 % bakbrandssäkerhet.

 

Patenterad askutmatning

Det nya rengöringskonceptet rengör alla stråk i konvektionsdelen regelbundet (även det första stråket). Kanterna på skruvturbulato-
rerna befriar effektivt panntuberna från askrester som faller rakt ner i askskruven.

Den nya askutmatningen rengör pannan regelbundet. Askskruven transporterar både flygaskan och förbränningsaskan till den inte-
grerade asklådan. Askan smulas sönder under transporten och komprimeras i asklådan. Detta möjliggör en enklare rengöring och en bättre årsverkningsgrad.

 

ECO-HK 20-35

ECO-HK 70-120

ECO-HK 250-330

ECO-HK 40-60

ECO-HK 130-200

INDUSTRIPANNOR

Magno 250 - 2 500 kW

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.