GOTFire

GOTFires flisbrännare är en produkt som med sin utomordentilga förbränningsteknik och servicevänlighet tillgodoser marknadens önskan om bra och pålitliga uppvärmningssystem. GOTFires flisbrännare har en tändande och släckande funktion vilket för att de kan eldas året runt utan de vanliga problem som är förknippade med andra typer av fliseldningssystem. Eldningsförloppet är övervakat av ett fotomotstånd (fotocell) för att säkerställa ett bra tändningsförfarande och ett säkert driftläge. Eldningssystemet med flisbrännare och flisförråd kan utrustas med flera av varandra oberoende säkerhetslösningar. Säkerhetslösningarna utgörs av termobrytare på skruvrör, termisk vattenventil med trycksatt vattenbehållare, fallschakt mellan skruvtransportörer samt tätslutande lock på flisförråd. Säkerhetslösningarna på eldningssystemet har fått gott omdöme av försäkringsbolag.

GOTFires flisbrännare är byggda för torr flis med en rekommenderad fukthalt på ca 20-30%, vilket är optimalt för att säkerställa en god funktion och stabila rökgasvärden. Eldutrymmet är fodrat med keramiska insatser och kan enkelt bytas ut när de gamla är förbrukade.

Brännaren har elektronisk styrning med en displaymodul som placeras enligt kundens egna önskemål. Den elektroniska styrningen möjliggör många funktioner som till exempel reversering av skruvar, tankstyrning, panndifferens, askutmatning och rökgasfläkt. GSM-larm och lambdastyrning kan fås som tillval.

Brännarna monteras med fördel i Veda:s olika pannmodeller och erhåller då certifikat enligt EN 303-5, men de kan också monteras i flertalet andra pannmodeller.

Förråden finns i flera olika storlekar och även flisförrådsbottnar för inbyggnad finns i programmet.

Utmärkande fördelar med GOTfire flisbrännare.

  • Hög verkningsgrad och utmärkta miljöegenskaper
  • Certifierad enligt EN 303-5
  • Lätt att anpassa för montage i befintliga pannor
  • Brännare och förrådslösningar kan skräddarsys
  • Automatisk uraskning
  • Robust och enkel konstruktion
  • Förråden har deltaskrapor som ger en oöverträffad funktion.

 

 

Vi utför gärna projektering och komplett installation av dessa anläggningar.

Titta gärna in på Gotfire:s hemsida www.gotfire.se för mer information.

Färdig värmecentral
Certifiering

GOTFire brännarsystem är certifierade enligt europanorm EN 303-5.

Certifieringen innebär att produkten har genomgått en rad tester med fokus på miljökrav, verkningsgrad, utsläppsnivåer och säkerhet. Våra produkter tillhör de fåtal inom branschen i Sverige som är certifierade enligt EN 303-5