Bioenergi

Vi har lång erfarenhet av bioenergi och biobränsle. Vi projekterar, säljer och installerar fliseldningssystem från 20 kw och uppåt. Eftersom bioenergi är väl lämpat för att kompletteras med solvärme så kan vi självklart även erbjuda våra kunder detta. Vi kan även med fördel hjälpa er med alla former av felsökning och intrimning av bioenergi anläggningar.

Vi erbjuder även Hargassner, en österikisk tillverkare av flis och vedpannor. Hargassner har många alternativ samt möjlighet att elda även spån från snickerifabriker.

Hargassner har nu även ökat sin produktinje och erbjuder pannor från 20 kW upp till 2 500 kW