Inom järnvägssektorn erbjuder vi bland annat följande tjänster.

 • Reparation av balisprovare och handdatorer.
 • Reparation av komponenter till varmgångs och tjuvbroms detektorer.
 • Reparation och prov av alla typer av reläskydd för elkraft.
 • Reparation av produktions hjälpmedel som tex. jordtrådsprovare, pinnlödningsaggregat, isolerskarvprovare etc.
 • Reparation och revision på material för samtliga signalställverk.
 • Reparation och revision på material för elkraft.
 • Reläprov på signalreläer.
 • Reparationer och ombyggnationer på spårgående maskiner och fordon.
 • Byggnation och ibruktagning av fjärrstyrning elkraft.
 • Test och reparation av reläsatser för ställverk M65,75 etc.
 • Byggnation/programmering Ip-nödfrånkoppling
 • Tillverkning av Spårplan/signalmanöverapparat

 

 • Säkerhetsreläer
 • Elektronik
 • Reläsats M65
 • Telefonrelä