Vi har en lång och gedigen erfarenhet av elinstallationer, elektronik, reläteknik och styrsystem från både industrin och järnvägen. Vi har en verkstad med utrustning för felsökning och reparation av såväl elektroniska som reläbaserade utrustningar. Vi innehar alla relevanta utbildningar och certifikat för att få arbeta med dessa produkter såväl i spårmiljö som på verkstad. 

  • Konsultuppdrag inom elektronik och elektroniska styrsystem.
  • Reparationer och prov av alla typer av reläskydd för elkraft.
  • Felsökning och reparationer av elektronik för industrin både i vår verkstad och hos kund.
  • Felsökning och reparationer på fordon och maskiner.
  • Akut felavhjälpning på alla typer av elektroniska styrsystem.
  • Elinstallationer
  • Larminstallationer
  • Tele och data installationer
  • Försäljning och service av kommunikationsradio.